spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Arbeidslivspolitisk råd

Består av partene i arbeidslivet, politiske myndigheter og arbeidsmarkedsmyndighetene. Rådet tar opp arbeidslivsproblemstillinger og innkalles med ujevne mellomrom.

Spekters representant i rådet er Anne-Kari Bratten