spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg

Spekter sitter i relevante råd og utvalg som er etablert innenfor det såkalte trepartssamarbeidet og deltar aktivt i all regelverksutvikling innenfor arbeidslivsområdet.