spekter.no>Om Spekter>Ledige stillinger>Spesialrådgiver for tariff og forhandling

Har du erfaring med forhandling, tariff og arbeidsgiverrådgivning? Spekter styrker laget og søker spesialrådgiver for forhandling, tariff og arbeidsgiverrådgivning.

Som spesialrådgiver innen forhandling og tariff hos oss vil du få et særlig ansvar for å koordinere Spekters tariff- og forhandlingsarbeid innen kulturområdet, men vil også bidra i andre deler av arbeidet med tariff, forhandlinger og arbeidsgiverrådgivning. Du vil rapportere til forhandlingsdirektøren i Spekter.

Du vil ha et faglig og praktisk ansvar for å initiere, fasilitere og koordinere ulike aktiviteter, møter, prosesser og forhandlinger.
Som spesialrådgiver i Spekter, er det videre viktig at du trives med å bygge gode relasjoner, og ikke minst med å ha tett og god samhandling med medlemmene. Du vil bidra til å sikre at våre medlemmer har hensiktsmessige tariffavtaler og løsninger.

Hos Spekter vil du bli en del av et hyggelig og åpent miljø, hvor diskusjoner, involvering og engasjement verdsettes høyt. Arbeidet byr på mangfoldighet, og krever god evne til helhetlig forståelse, samhandling og evne til å manøvrere i et komplekst landskap.

Ansvar og sentrale arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre tariff-, forhandlingsarbeid og medlemsmøter, særlig innen kulturområdet
 • Være et kontaktpunkt særlig inn mot ledelsen i Spekters kulturvirksomheter og inn mot arbeidstakerorganisasjonene
 • Bidra til utvikling av tariffavtaler tilpasset virksomhetenes behov, og bidra til felles forståelse av behov sammen med medlemsvirksomhetene
 • Bidra med rådgivningsarbeid i arbeidsgiverrelaterte spørsmål
 • Utarbeide saksdokument, utredninger og presentasjoner, samt holde innlegg i ulike fora
 • Holde deg løpende oppdatert, og ha god oversikt og kjennskap til relevante lover og regler, samarbeidspartnere, myndigheter og fagorganisasjoner

Arbeidsoppgaver vil kunne variere over tid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Utdanning på høyere nivå, men relevant erfaring kan kompensere for dette
 • Kunnskap om arbeidslivets formelle og uformelle spilleregler
 • Erfaring med forhandlinger, kunnskap og forståelse for dynamikken i forhandlinger, og evne til å kunne finne gode løsninger
 • Kunnskap om, og forståelse av, tariff- og lønnsoppgjør
 • Erfaring fra organisasjons- og/eller interessepolitisk arbeid, kunnskap om arbeid med de ulike partene i arbeidslivet/næringslivet
 • Meget god skriftlig og muntlig formulerings- og fremstillingsevne på norsk


Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Erfaring med å formidle komplekse problemstillinger på en pedagogisk og enkel måte, både skriftlig, og ved muntlige fremstillinger i små og større fora
 • Erfaring og kunnskap fra kultursektoren, samt nettverk innen sektoren, er positivt
 • Erfaring og kunnskap om medvirkning og planlegging av ulike prosesser, og god prosessforståelse

For oss er det viktig at du:

 • Er god til å se løsninger
 • Er vitebegjærlig, har “drive” og utviser engasjement og initiativ
 • Trives med relasjonsbygging, samarbeid og innbyr til tillit
 • Er trygg, jobber strukturert og planmessig
 • Er dyktig på å se helhet og å manøvrere i et komplekst landskap

Spekter tilbyr:

 • Gode kollegaer, godt arbeidsmiljø og mangfoldige arbeidsoppgaver
 • Stor mulighet for faglig utvikling, kurs, og faglig fornying etter behov
 • Konkurransedyktige betingelser og med meget god innskuddspensjon
 • Stor frihet under ansvar og fleksibilitet mhp. arbeidstid og sted
 • Fine lokaler og sentral beliggenhet på Majorstua


Spørsmål om stillingen kan rettes til Anne Lene Saksum Haagestad i Cruit på tlf 90 11 12 85 eller til Bjørn Ursin i Cruit på 90 61 29 00. Søknad og CV vedlegges i søknad. Søkere vurderes fortløpende.