spekter.no>Om Spekter>Ledige stillinger>Forhandlingssjef Helse

Som forhandlingssjef helse vil du få faglig ansvar for å lede Spekters tariff- og forhandlingsarbeid overfor helseforetakene. Dette er et av Norges største tariffområder. Du vil rapportere til forhandlingsdirektøren i Spekter.

Rollen er nyopprettet, og er sentral for å styrke Spekters team og arbeid. Du vil jobbe tett med både administrerende direktør og forhandlingsdirektør i dette arbeidet. Som forhandlingssjef helse vil en essensiell oppgave være å planlegge, forankre og gjennomføre forhandlingsaktiviteter, og å bygge gode relasjoner med medlemsvirksomhetene.

Hos Spekter vil du bli en del av et hyggelig og åpent miljø, hvor diskusjoner, involvering og engasjement verdsettes høyt. Som forhandlingssjef helse skal du bidra til at Spekter og medlemsvirksomhetene når sine mål, og ivaretar sine samfunnsoppdrag. Arbeidet byr på mangfoldighet, og krever god evne til helhetlig forståelse, samhandling og evne til å manøvrere i et komplekst landskap.

 

Ansvar og sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for prosesser med de statlig eide helseforetakene og ansvar for å koordinere og følge opp vårt faglige team innen området
 • Være Spekters hovedkontaktpunkt mot ledelsen i helseforetakene og arbeidstakerorganisasjonene
 • Planlegge og gjennomføre møter, samarbeidsprosesser og delta i ulike relevante fora og beslutningsorganer, samt sikre gode rutiner knyttet til dette
 • Delta i møter med helseforetakene
 • Bidra til felles forståelse av behov sammen med helseforetakene
 • Delta i drøftinger, forberede og lede forhandlinger
 • Utarbeidelse av saksdokument, utredninger og presentasjoner, samt holde innlegg i ulike fora
 • Holde deg løpende oppdatert, holde god oversikt over sektoren

Arbeidsoppgaver vil kunne variere over tid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Utdanning på høyere nivå, men relevant erfaring kan kompensere for dette
 • Kunnskap om arbeidslivets formelle og uformelle spilleregler
 • Erfaring med forhandlinger, kunnskap og forståelse for dynamikken i forhandlinger
 • Kunnskap om og forståelse av tariff- og lønnsoppgjør
 • Erfaring fra organisasjons- og/eller interessepolitisk arbeid, samt kunnskap om arbeid med de ulike partene i arbeidslivet
 • Meget god skriftlig og muntlig formulerings- og fremstillingsevne på norsk

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Erfaring med å formidle komplekse problemstillinger på en pedagogisk og enkel måte, både skriftlig og ved muntlige fremstillinger i små og større fora
 • Erfaring og kunnskap fra helsesektoren samt nettverk er positivt
 • Ledelse og planlegging av ulike prosesser, og god prosessforståelse
 • Erfaring med forankringsarbeid og hvordan styre og planlegge for dette

For oss er det viktig at du:

 • Er god til å se løsninger
 • Er vitebegjærlig, har “drive” og utviser engasjement og initiativ
 • Trives med relasjonsbygging, samarbeid og innbyr til tillit
 • Er trygg, jobber strukturert og planmessig
 • Er dyktig på å se helhet og å manøvrere i et komplekst landskap

Spekter tilbyr:

 • En sentral rolle i en stor arbeidsgiverforening, der du får mulighet til å jobbe med å forhandle og utvikle avtaler i et av Norges største tariffområder
 • Ivareta en rolle som medfører stor grad av synlighet
 • Stor mulighet for faglig utvikling, kurs, og faglig fornying etter behov
 • Konkurransedyktige betingelser og med meget god innskuddspensjon

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Anne Lene Saksum Haagestad i Cruit på tlf 90 11 12 85 eller til Bjørn Ursin i Cruit på 90 61 29 00. Søknad og CV vedlegges i søknad. Søkere vurderes fortløpende.