spekter.no>Om Spekter>Arbeidstakerorganisasjoner i Spekterområdet

Arbeidstakerorganisasjoner representert i Spekter-området er listet her i alfabetisk rekkefølge med lenker til de aktuelle hjemmesidene for hovedsammenslutningene. Noen foreninger er listet både under Akademikerne og SAN. Dette skyldes at de representeres av Akademikerne i Spekter Helse og av SAN ellers.

LO Stat:

YS-Spekter:

Unio:

Akademikerne:

SAN (Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter (tidl. Navo):