spekter.no>Kurs og konferanser>Webinar: Hva blir ramma? Den økonomiske situasjonen før mellomoppgjøret 2021

Hvordan ser det økonomiske bildet ut, og hva betyr det for det kommende lønnsoppgjøret? Spekters sjeføkonom Stein Gjerding og analysesjef Ranjit Kaur gir sine betraktninger om situasjonen.

Spekter inviterer medlemmene til webinar.

Dato: 17. februar 2021 kl 10:00 - 11:00

Dette temaet har tidligere år vært belyst på Spekters Vinterkonferanse som er avlyst grunnet smittesituasjonen.

Lenke blir sendt ut til påmeldte i forkant av webinaret.

Webinaret blir også overført på våre medlemssider (krever innlogging).

Invitasjon er sendt medlemsvirksomhetene.

Henvendelser kan sendes til e-post: konferanse@spekter.no