spekter.no>Kurs og konferanser>Webinar: Hjemmekontor - hva har det å si for ledelse og arbeidsmiljø?

Spekter inviterer medlemmene til webinar.

Dato: 12. januar 2021 kl 09:00 - 10:00

Følg webinaret via våre medlemssider (krever innlogging)

Koronapandemien sendte mange arbeidstakere ut fra arbeidsplassen og inn på hjemmekontoret.

I kjølvannet har det oppstått mange diskusjoner om ulike sider ved hjemmekontor. Flere har tatt til orde for at hjemmekontor bør bli den nye normalen, og noen har uttalt at alle medarbeidere jobber mer effektivt og trives bedre med å jobbe alene utenfor kontoret. Andre mener hjemmekontor medfører utfordringer knyttet til både produktivitet, ledelse, HMS og likestilling.

I dette webinaret ønsker vi å belyse hvordan hjemmekontor påvirker produktivitet, trivsel, arbeidsmiljø og ledelse, i tillegg til å formidle kunnskap om regelverket knyttet til hjemmekontor.

Du vil møte Peder Kjøs, psykolog og forfatter, som vil vurdere hjemmekontoret i et arbeidsmiljøperspektiv, mens administrerende direktør Åsne Havnelid fra Norsk Tipping og organisasjonsdirektør Olav Hypher fra NRK vil dele sine erfaringer fra et ledelsesperspektiv. I tillegg møter du Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter og Tor Olav Carlsen, juridisk direktør i Spekter.

Møtet ledes av journalist Håkon Haugsbø.

Invitasjon er sendt medlemsvirksomhetene.