spekter.no>Kurs og konferanser>Spekterkonferansen 2021: Tilbake på sporet!

Konsekvensene av koronapandemien vil være med oss i lang tid. Samtidig vil teknologisk utvikling, globalisering og det grønne skiftet bidra til høy omstillingstakt i arbeidslivet. Dette er utviklingstrekk som pandemien på ulike måter forsterker. De store omstillingene vil skape nye jobber, når vi er tilbake på sporet.

På Spekterkonferansen 2021 ser vi på de mulighetene som ligger foran oss. De veiene vi bør gå som samfunn, i virksomhetene og som individer når pandemien skrives inn i historiebøkene. Mulighetene er mange - når samfunnet kommer tilbake på sporet.

På Spekterkonferansen 2021 deltok:

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og leder av Stortingets utenrikskomité Anniken Huitfeldt i samtale om de store internasjonale trendene som vil treffe og prege oss i årene framover.

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum møtes til politisk duell.

Oljefondsjef Nicolai Tangen forteller om hvorfor oljeformuen må forvaltes på lang sikt og kortsiktige interessekrav må vike.

Sosiolog Harald Eia vil forklare nærmere hvordan Norge har endt opp som et av verdens beste samfunn.

Arbeidsgiverforeningenes toppledere, Ole Erik Almlid i NHO, Bjørn Arild Gram i KS, Ivar Horneland Kristensen i Virke og Anne-Kari Bratten i Spekter i en samtale om hvilke utfordringer det organiserte arbeidslivet står foran i årene som kommer, og om hva som vil kreves av arbeidsgiverne i omstillingens tiår.

I tillegg vil de skarpe analytikere, politisk redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim og sjefredaktør i Aftenposten Trine Eilertsen, gi sine analyser av den politiske situasjonen kun noen måneder før stortingsvalget i september.

Du kan se alle enkeltklippene fra konferansen her:

Hele konferansen i opptak: