spekter.no>Kurs og konferanser>Avlyst: Spekterkonferansen 2020 - Forspranget ligger i ledelse

Spekter har dessverre måttet beslutte å avlyse Spekterkonferansen 17. mars 2020. De fleste av av Spekters medlemsvirksomheter driver samfunnsviktig virksomhet. De har nå svært mye arbeid og høy pågang knyttet til håndtering av situasjonen med Koronaviruset.


Vi ønsker at Spekterkonferansen skal være en faglig meningsfull og hyggelig arena for topplederne i våre medlemsvirksomheter, samarbeidspartnere og andre. Når så mange i år ikke vil ha anledning til å delta, finner vi det derfor rett å avlyse arrangementet.

Vi ønsker velkommen tilbake til Spekterkonferansen 2021!

Ved spørsmål, kontakt oss på: konferanse@spekter.no

Spesielt til Spekters medlemmer: Generalforsamlingen som er innkalt samme dag, 17. mars kl 11:00 er utsatt til mai/juni. Generalforsamlingen vil da bli gjennomført ut fra situasjonen på dette tidspunktet enten fysisk eller via teknologiske løsninger. Vi kommer tilbake med varsel om tidspunkt for generalforsamlingen.