spekter.no>Kurs og konferanser>Skal kunst være brukervennlig?

Et brukerorientert paradigme har inntatt verden, parallelt med fremveksten av digital teknologi og kultur. Hvordan bør den tradisjonelle kultursektoren forholde seg til dette? Hvorfor bør et teater eller et museum investere i det digitale, og hvordan går man i tilfelle frem?

Se direkte fra seminaret her:

Dato: 4. februar 2020 kl 10:00 - 16:00. Registrering fra kl 09:30
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Du møter:

Tonya Nelson, direktør for teknologi og innovasjon i det engelske kulturrådet, Emily Savage, direktør for teknologi- og innovasjon i Digital Catapult, London, Toby Coffey, leder for digital utvikling ved National Theatre, London, Heidrun Reisæter, teknologidirektør i NRK,   Morten Dalsmo, konserndirektør i SINTEF Digital, Yngvar Ugland, direktør for NewTechLab i DNB,   Renate Enemark Bergersen, avdelingsdirektør analyse, Norsk Kulturråd, Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munchmuseet og Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Spekter

Velkommen til andre utgave av Munchmuseets digitale seminar, i år i samarbeid med Arbeidsgiverforeningen Spekter. Vi ønsker å adressere muligheter og utfordringer kultursektoren står ovenfor, ved å høre fra kjente foredragsholdere fra felt som allerede har hevdet seg i det digitale landskapet. Hvilke nye modeller for produksjon og finansiering kreves for å lykkes?

Seminaret vil ta for seg to temaer gjennom presentasjoner, panel og gruppearbeid:

  • Produksjon: Hva slags endringer må min organisasjon foreta seg for å kunne implementere digitale tankeprosesser og innholdsproduksjon, brukertesting samt en utviklingskultur basert på testing og feiling? Og hvordan vet man at man utvikler seg i riktig retning?
  • Ledelse og finansiering: Hvilken type innstilling og beslutningstaking er avgjørende for å lede min kulturorganisasjon inn i den digitale fremtiden? Hvem er samarbeids- og finansieringspartnerne jeg må ha med på laget for å oppnå ambisiøse digitale prosjekter; og hva slags støtte- og finansieringsmodeller trengs i det norske kulturfeltet?

Etter lunsj inviterer vi til to parallelle sesjoner, med gruppediskusjoner, rundt to hovedtemaer. Av hensyn til romfordeling ber vi deg velge hvilken sesjon du ønsker å delta på i påmeldingsskjema.

Last ned Program

Om innlederne:

Tonya Nelson

Tonya Nelson er den første direktøren for teknologi og innovasjon i kunstfeltet ved Arts Council England. Hennes oppgave er å støtte kultursektoren i innføringen av ny teknologi, både for å øke produksjonen av nytt kunstnerisk innhold og for å styrke eksisterende kunstformers utbredelse. Nelson var tidligere direktør for Museums and Cultural Programmes ved University College i London. Her var hun ansvarlig for utdanningsinstitusjonens offentlige museer og samlinger, og for å implementere innholdet i nye former for undervisning, forskning og offentlig engasjement.

Toby Coffey

Toby Coffey er ansvarlig for digital utvikling ved National Theatre i London. I 2016 grunnla han deres Immersive Storytelling Studio for å utforske hvordan virtuell realitet, 360° film, augmentert realitet og andre fremadstormende teknologier kan utvide og forsterke teatrets ønske om å være ledende innen dramatisk historiefortelling. Toby har over 20 års erfaring i det digitale feltet, fra kreative, tekniske, produksjonsmessige og sosiale perspektiver.    

Helle Vaagland

Helle Vaagland har lang fartstid fra mediebransjen. I NRK var hun bl.a programleder for Safari og Nasjonalgalleriet, og etter det ledet hun D2-redaksjonen i Dagens Næringsliv. Nå jobber hun i Munchmuseets formidlingsavdeling.     

Heidrun Reisæter

Reisæter begynte november 2018 som direktør for en nyopprettet divisjon for teknologi, produkt og produksjon i NRK, etter fire år som leder for en avdeling for medieutvikling. Hun kom til NRK fra VG, der hun var leder for digitale tjenester. Reisæter vil gi sitt perspektiv på hva en digital transformasjon innebærer, med stikkord som tverrfaglighet, omstilling, forståelse for nye fagområder og publikumsorientering.

Yngvar Ugland

Samtidig som DNB støtter gründerbedrifter, arbeider banken aktivt med medarbeiderdrevet innovasjon i egen virksomhet, såkalt intraprenørskap. Ugland leder New Tech Lab med 50-100 medarbeidere, som i tillegg til tverrfaglig arbeid internt holder nær kontakt med andre gründermiljøer. New Tech Lab er et ganske unikt fenomen i norsk sammenheng.

Morten Dalsmo

SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innen digitale teknologier og teknologiorienterte samfunnsfag, og har et eget program for teknologiledelse. SINTEF bidrar inn mot statens virkemiddelapparat overfor industrien, men konserndirektør Morten Dalsmo er også opptatt av hvordan SINTEF kan bidra som inspirator overfor kulturfeltet gjennom digitalisering og teknologiutvikling.

Emily Savage

Emily Savage er leder for en avdeling for innovasjon og «immersive» teknologi i Digital Catapult, et offentlig senter for teknologiutvikling i London. Her arbeider Savage på tvers av den kreative sektoren i Storbritannia for å fremme innovasjon med avanserte digitale teknologier – med særlig vekt på virtuell og «utvidet» realitet. Digital Catapult arbeider med museer, gallerier, medier og reklameorganisasjoner, både for å utvikle nye brukeropplevelser og nye metoder til å styrke egeninntekten.

Renate Enemark Bergesen

Renate Enemark Bergersen leder avdelingen for kulturanalyse i Kulturrådet. Denne avdelingen har ansvar for å identifisere behov, samt frembringe og formidle kunnskap av relevans, for kultursektoren. Bergersen har 15 års erfaring med strategi- og virksomhetsutvikling i offentlig sektor. Hun har jobbet med digitalisering og brukerorientering i virksomheter som NAV, politiet og OsloMet. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), har cand. mag. i humanistiske fag fra Universitetet i Bergen, samt en mastergrad i italiensk litteratur fra UiO.

  

  

 

Kontakt:

Fagansvarlig: Digital produsent ved Munchmuseet, Ingrid Vold Bjørkamo, epost: ingrid.bjorkamo@munchmuseet.no
Praktiske spørsmål: konferanse@spekter.no