spekter.no>Kurs og konferanser>Lærlinger i sykeshus

Spekter arrangerer en samling hvor de som jobber med lærlinger i sykehus kan dele erfaringer og diskutere felles utfordringer.  

Dato: fredag 15. februar 2019 kl 10:00 - 15:00. Kaffe og registrering fra kl 9:30
Sted: Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen Hotel

Tema for samlingen:

Sykehus som læringsarena for lærlinger 
v/Olaug Finsrud, Vestre Viken HF

  • Erfaringer med oppfølging av lærlinger
  • Samarbeid og ansvarsfordeling mellom ulike aktører
  • Vurdering og underveis-samtaler
  • Lærlingenes behov for faglig fordypning

Hvordan benyttes lærlingenes kompetanse underveis i læretiden og når de er ferdig utdannet?
v/Lill Ann Jordan, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Veronica Jacobsen, Nordlandssykehuset HF

Bruk av kompetanseportalen som et digitalt verktøy for dokumentasjon i læretiden. 
Hvilke muligheter for videreutdanning har helsefagarbeidere etter fagbrev i sykehus?
v/Siw Selvær-Pedersen og Hilde Skjervold, Stavanger Universitetssykehus HF

Kontakt:

Spesialrådgiver i Spekter, Kari Hoff-Okstad, e-post: kari.hoff.okstad@spekter.no