spekter.no>Kurs og konferanser>Informasjonsmøte om mellomoppgjøret 2021

Spekter vil informere om resultatet fra de innledende sentrale forhandlingene med LO Stat, YS-Spekter, Unio og SAN, og gi informasjon som er viktig for de videre forhandlingene ute i virksomhetene.

Dato: 15.april 2021, kl. 10:00 - 11:00  
Sted: Digitalt arrangement

Informasjonsmøtet overføres også direkte på våre medlemssider (krever innlogging).

Invitasjon er sendt medlemsvirksomhetene. Lenke blir sendt ut til påmeldte i forkant av møtet.

Kontakt

konferanse@spekter.no