spekter.no>Kurs og konferanser>Digital informasjon om lønnsoppgjøret 2020

Spekter vil informere om resultatet fra de innledende sentrale forhandlingene med LO Stat, YS-Spekter, Unio, SAN og Akademikerne, og gi informasjon som er viktig for de videre forhandlingene ute i virksomhetene.

Dato: torsdag 27. august 2020 kl. 11.00.  Sted: Digital sending - ikke fysisk møte

Du kan følge sendingen ved å logge deg inn på våre medlemssider (krever innlogging). 

Har du ikke brukernavn og passord, ta kontakt med oss på post@spekter.no eller telefon 47 65 70 00.

Har du spørsmål i etterkant av sendingen, ta kontakt med en av rådgiverne i Spekter.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Som kjent ble forhandlingene i årets tariffoppgjør utsatt som følge av koronaepidemien og samtlige overenskomster i Spekters tariffområde ble som følge av dette prolongert frem til 15. september.

Forhandlingene i Spekter skal også i år finne sted etter at er forhandlingene for konkurranseutsatt industri (frontfaget) er gjennomført, i tråd med den norske modellen for lønnsdannelse.

Følgende er foreløpig fastsatt om tidspunkter for gjennomføring av forhandlingene:
Tirsdag 25.august 2020 starter de innledende sentrale forhandlingene (A-delsforhandlingene) med LO Stat, YS Spekter, Unio og SAN. Forhandlingene skal være avsluttet senest onsdag 26.august.

Les mer om lønnsoppgjøret her