spekter.no>Kurs og konferanser>En bærekraftig helsetjeneste

– er samhandling, teknologi og kompetanseutvikling de viktigste stikkordene?

Se Spekters helsepolitiske halvdagsmøte her: 

På Spekters helsepolitiske halvdagsmøte, ser vi blant annet på hvordan:

  • samhandlingen mellom pasienter, ansatte og teknologi kan bidra til å forsterke pasientens helsetjeneste
  • samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten kan forsterkes i en fremtid der ressursene blir knappere
  • kompetanse- og utdanningspolitikken kan innrettes for å ivareta sektorens behov for kompetanse og arbeidskraft fremover
  • ny teknologi kan bidra til innovative løsninger og bedre tjenester
  • hvilke særskilte lederutfordringer oppstår i helsetjenesten fremover

Du får møte:

Bent Høie, helseminister - Gunnar Bovim, rektor ved NTNU og styreleder for Innovasjon Norge og OUS HF - Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund - Camilla Tepfers, partner i inFuture - Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS - Herlof Nilssen, adm. direktør ved Helse Vest RHF - Cathrine M. Lofthus, adm. direktør ved Helse Sør-Øst RHF - Stig Slørdahl, adm. direktør ved Helse Midt-Norge RHF - Inger Cathrine Bryne, adm. direktør ved Helse Stavanger HF - Stein Kinserdal, adm. direktør ved Sykehuset i Vestfold HF - Paul Martin Strand, adm. direktør ved Nordlandssykehuset HF - Håvard Selby Ebbestad, adm. direktør ved Fürst Medisinsk Laboratorium  og Anne-Kari Bratten, adm. direktør i Spekter. 

Møtet ledes av Terje Svabø

Tid: Mandag 28. januar kl 8:00 - 12:30

Sted: Thon Conference, Universitetsgaten 26, Oslo

Kontakt:

Fagansvarlig: Kim Hannisdal, spesialrådgiver i Spekter. E-post: kim.hannisdal@spekter.no
Praktiske spørsmål. E-post:  konferanse@spekter.no

Møtet ble også overført direkte her på våre nettsider. Opptak blir lagt ut tirsdag 29. januar 2019.