spekter.no>Kurs og konferanser>Er samfunnet og norske bedrifter for naive når det gjelder datasikkerhet?

Spekter inviterer til seminar:

Dato: 14. mars 2019 kl 08:30. Frokost og registrering fra kl 08:00
Sted: Spekter, Sørkedalsveien 6, Majorstuen (KPMG-bygget, auditoriet i 2. etg)

Både PST og etterretningssjefen har nylig uttalt at Norge og norsk næringsliv er sårbare for digitale trusler og angrep.

Regjeringen har nylig lagt frem en nasjonal strategi for digital sikkerhet. Av strategien for digital sikkerhet fremgår det at man er avhengig av et samspill mellom virksomheter og myndigheter for å finne frem til de beste løsninger for digital sikkerhet. I strategien fremmes også forslag til en rekke tiltak virksomhetene kan iverksette. 

Samtidig er NOU 2018: 14 – IKT-sikkerhet i alle ledd ute på høring. Høringen drøfter organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet for offentlig forvaltning og samfunnskritiske virksomheter, og vil berøre flere av Spekter medlemsvirksomheter.

Etter lunsj inviterer vi medlemmene til et høringsmøte vedrørende NOU 2018: 14 – IKT-sikkerhet i alle ledd for de som mener det er relevant for sin virksomhet.

Påmelding

Program: 

08:00     Frokost og registrering

08:30     Velkommen
              Anne-Kari Bratten, adm. direktør i Spekter

              Nasjonale strategier for digital sikkerhet
              Ingvil Smines Tybring-Gjedde, samfunnssikkerhetsminister

              NOU 2018: 14 – IKT-sikkerhet i alle ledd
              Hans Christian Holte, skattedirektør og utvalgsleder

              Sikkerhet i et fullelektrisk og heldigitalt energisystem
              Auke Lont, konsernsjef i Statnett

09:50    Pause

10:00    Datasikkerhet i helsesektoren
             Jostein Jensen, sikkerhetsdirektør i Norsk Helsenett

             IKT-sikkerhet i samferdselssektoren
             Sverre Kjenne, konserndirektør Digitalisering og teknologi i Bane NOR

             Informasjonssikkerhet og datakriminalitet i næringslivet
             Jack Fischer Eriksen, direktør for Næringslivets sikkerhetsråd (NSR)

11:00    Lunsj

11:30    Etter lunsj blir det avholdt et høringsmøte vedr NOU 2018: 14 – IKT-sikkerhet i alle ledd for de av Spekters medlemsvirksomheter som mener dette er relevant og dermed har satt seg inn i utredningen. Varighet ca. en time.

Fagansvarlige i Spekter:

Direktør for sektorpolitikk, Sverre Høven og direktør Tore Eugen Kvalheim