spekter.no>Kurs og konferanser>Vinterkonferansen 2020

Den årlige medlemskonferansen på Sundvolden.

Tid: 22 og 23. januar 2019

Sted: Sundvolden Hotel

Informasjon og påmelding blir sendt medlemsvirksomhetene høsten 2019.