spekter.no>Kurs og konferanser>Spekterkonferansen 2020: Forspranget ligger i ledelse

Ledelse på norsk er tradisjonelt basert på tillit, autonomi, medvirkning og delegering. Er denne norske tillitsbaserte ledelsesfilosofien under press, eller vil den norske måte å lede på også fremover kunne gi Norge et forsprang?

Tid: 17. mars 2020 kl. 12:00 - 17:30

Sted: Det Norske Teatret, Oslo

Meld deg på her: Påmeldingsskjema


På Spekterkonferansen 2020 setter vi søkelyset på lederrollen og rammebetingelsene for å utøve ledelse de neste årene. Både for å sikre bærekraftig økonomisk verdiskaping og økonomisk vekst, og for fortsatt ha verdens beste velferdsløsninger, trenger vi kloke og beslutningssterke ledere.

På konferansen får du mer kunnskap om hvordan ledere opererer i omgivelser med økt kompleksitet, raskere teknologiskifter, økte klimakrav, knapphet på kompetanse, tøffere konkurranse og økte forventninger fra samfunnet, kunder og brukere.

Du får møte blant andre:

Siv Jensen, partileder i FRP - Hans-Christian Gabrielsen, LO leder - Harald Norvik, næringslivsleder - Olaug Svarva, bl.a. styreleder i DNB og tidl. styremedlem i Spekter - Ole Petter Nyhaug,  partner i Opinion -  Helle H. Hein, ledelsesforsker og konsulent  - Alexander Cappelen, professor ved NHH - Agnete Haaland, skuespiller, regissør og tidligere teatersjef - Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge - Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter - Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør ved Helse Stavanger HF -  Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv - Nora Rydne, journalist i Dagens Næringsliv og Anne-Kari Bratten,  administrerende direktør i Spekter. Programleder: Terje Svabø

 

Generalforsamlingen i Spekter arrangeres før selve konferansen. Egen invitasjon blir sendt medlemsvirksomhetene.

Spekterkonferansen 2020

Påmeldingsskjema

Påmeldinger registreres løpende, og er endelig først når bekreftelse fra Spekter er mottatt.