spekter.no>Kurs og konferanser>Skal kunst være brukervennlig?

Et brukerorientert paradigme har inntatt verden, parallelt med fremveksten av digital teknologi og kultur. Hvordan bør den tradisjonelle kultursektoren forholde seg til dette? Hvorfor bør et teater eller et museum investere i det digitale, og hvordan går man i tilfelle frem?

Dato: 4. februar 2020 kl 10:00 - 16:00. Registrering fra kl 09:30
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Du møter:
Trine Skei Grande, kulturminister, Tonya Nelson, direktør for teknologi og innovasjon i det engelske kulturrådet, Toby Coffey, Head of digital development, National Theatre, London, Emily Savage, direktør for teknologi- og innovasjon i Digital Catapult, London, Kristin Danielsen, kulturrådsleder, Renate Enemark Bergersen, avdelingsdirektør analyse, Norsk Kulturråd, Heidrun Reisæter, teknologidirektør i NRK, Morten Dalsmo, konserndirektør i SINTEF Digital, Yngvar Ugland, direktør for NewTechLab i DNB, Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munchmuseet og Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.

Velkommen til andre utgave av Munchmuseets digitale seminar, i år i samarbeid med Arbeidsgiverforeningen Spekter. Vi ønsker å adressere muligheter og utfordringer kultursektoren står ovenfor, ved å høre fra kjente foredragsholdere fra felt som allerede har hevdet seg i det digitale landskapet. Hvilke nye modeller for produksjon og finansiering kreves for å lykkes?

Seminaret vil ta for seg to temaer gjennom presentasjoner, panel og gruppearbeid:

  • Produksjon: Hva slags endringer må min organisasjon foreta seg for å kunne implementere digitale tankeprosesser og innholdsproduksjon, brukertesting samt en utviklingskultur basert på testing og feiling? Og hvordan vet man at man utvikler seg i riktig retning?
  • Ledelse og finansiering: Hvilken type innstilling og beslutningstaking er avgjørende for å lede min kulturorganisasjon inn i den digitale fremtiden? Hvem er samarbeids- og finansieringspartnerne jeg må ha med på laget for å oppnå ambisiøse digitale prosjekter; og hva slags støtte- og finansieringsmodeller trengs i det norske kulturfeltet?

Etter lunsj inviterer vi til to parallelle sesjoner, med gruppediskusjoner, rundt to hovedtemaer. Av hensyn til romfordeling ber vi deg velge hvilken sesjon du ønsker å delta på i påmeldingsskjema.

Seminaret har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Meld deg på her:  Påmeldingsskjema

Om innlederne:

Heidrun Reisæter

Reisæter begynte november 2018 som direktør for en nyopprettet divisjon for teknologi, produkt og produksjon i NRK, etter fire år som leder for en avdeling for medieutvikling. Hun kom til NRK fra VG, der hun var leder for digitale tjenester. Reisæter vil gi sitt perspektiv på hva en digital transformasjon innebærer, med stikkord som tverrfaglighet, omstilling, forståelse for nye fagområder og publikumsorientering.

Yngvar Ugland

Samtidig som DNB støtter gründerbedrifter, arbeider banken aktivt med medarbeiderdrevet innovasjon i egen virksomhet, såkalt intraprenørskap. Ugland leder New Tech Lab med 50-100 medarbeidere, som i tillegg til tverrfaglig arbeid internt holder nær kontakt med andre gründermiljøer. New Tech Lab er et ganske unikt fenomen i norsk sammenheng.

Morten Dalsmo

SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innen digitale teknologier og teknologiorienterte samfunnsfag, og har et eget program for teknologiledelse. SINTEF bidrar inn mot statens virkemiddelapparat overfor industrien, men konserndirektør Morten Dalsmo er også opptatt av hvordan SINTEF kan bidra som inspirator overfor kulturfeltet gjennom digitalisering og teknologiutvikling.

Emily Savage

Emily Savage er leder for en avdeling for innovasjon og «immersive» teknologi i Digital Catapult, et offentlig senter for teknologiutvikling i London. Her arbeider Savage på tvers av den kreative sektoren i Storbritannia for å fremme innovasjon med avanserte digitale teknologier – med særlig vekt på virtuell og «utvidet» realitet. Digital Catapult arbeider med museer, gallerier, medier og reklameorganisasjoner, både for å utvikle nye brukeropplevelser og nye metoder til å styrke egeninntekten.

Tonya Nelson

 Tonya Nelson er den første direktøren for teknologi og innovasjon i kunstfeltet ved Arts Council England. Hennes oppgave er å støtte kultursektoren i innføringen av ny teknologi, både for å øke produksjonen av nytt kunstnerisk innhold og for å styrke eksisterende kunstformers utbredelse. Nelson var tidligere direktør for Museums and Cultural Programmes ved University College i London. Her var hun ansvarlig for utdanningsinstitusjonens offentlige museer og samlinger, og for å implementere innholdet i nye former for undervisning, forskning og offentlig engasjement.

Kontakt:

Fagansvarlig: Digital produsent ved Munchmuseet, Ingrid Vold Bjørkamo, epost: ingrid.bjorkamo@munchmuseet.no
Praktiske spørsmål: konferanse@spekter.no