spekter.no>Kurs og konferanser>Møteplass lærebedrifter

Spekter vil igjen inviterer medlemmene til møteplass for lærebedrifter. Her kan virksomheter som er opptatt av fag- og yrkesopplæring møtes for å utveksle erfaring og bli faglig oppdatert.

Tid: 13. november 2019 kl. 10:00 – 15:00. Registering og kaffe fra kl. 09:30

Sted: Hotel Bristol, Oslo

Program kl. 10:00 - 15:00

Behov for kompetanse
Olav W. Kvam, Spekter 

Spekters arbeid i faglige råd og Y-nemnder
Spekters representanter i de faglige rådene

Lærling i sykehus og deltaker mesterskap
Silje Kjærnli, deltaker yrkesmesterskap og Geir Berget, Lovisenberg Diakonale sykehus 

Lunsj kl. 11:30

Læring som fokus - utvikling som kultur
Kåre Walin Huglen, Matforsyningen, Universitetssykehuset i Nord- Norge

Muligheter og utfordringer ved å være lærebedrift landet rundt
Unni Risløkken, Avinor

Nye læreplaner høsten 2020 - et spesielt blikk på overordnet del
Inger Lise Stieng, Utdanningsdirektoratet

Diskusjoner rundt bordene

Målgruppe:

Ansvarlige for lærlinger på overordnet/strategisk og/eller operativt nivå i virksomheter som har, eller vurderer å ha lærlinger. 

Program og invitasjon blir sendt medlemsvirksomhetene senere. Dersom du ønsker å stå på mailinglisten, send beskjed til konferanse@spekter.no