spekter.no>Kurs og konferanser>Møteplass lærebedrifter

Spekter vil igjen inviterer medlemmene til møteplass for lærebedrifter. Her kan virksomheter som er opptatt av fag- og yrkesopplæring møtes for å utveksle erfaring og bli faglig oppdatert.

Tid: 13. november 2019 kl. 10:00 – 15:00. Registering og kaffe fra kl. 09:30

Sted: Hotel Bristol, Oslo

Tilgang til god, relevant og nok kompetanse er avgjørende for at Norge skal opprettholde høy yrkesdeltakelse, høy produktivitet og for å lykkes med omstilling. Mange av Spekters medlemsvirksomheter vil ha behov for å rekruttere fagarbeidere og har en aktiv rolle i utdanning av fagarbeidere. Skole og lærebedrift er likeverdige læringsarenaer. Opplæringen på disse arenaene bygger på det samme verdigrunnlaget og de samme prinsippene, men det må tas hensyn til at opplæring i arbeidslivet har noen krav og rammer som er forskjellige fra opplæring i skole. Dette vil blant annet være tema på årets samling.

Målgruppe:

Ansvarlige for lærlinger på overordnet/strategisk og/eller operativt nivå i virksomheter som har, eller vurderer å ha lærlinger. 

Program og invitasjon blir sendt medlemsvirksomhetene senere. Dersom du ønsker å stå på mailinglisten, send beskjed til konferanse@spekter.no