spekter.no>Kurs og konferanser>Informasjonsmøte om lønnsoppgjøret 2020

Administrerende direktør Anne-Kari Bratten vil redegjøre for resultatet fra de innledende sentrale forhandlingene

Dato: Tirsdag 14. april kl 11:00. Registreing og kaffe fra kl 10:30
Sted: Konserthuset, Oslo

Det serveres enkel lunsj umiddelbart etter møtet ca kl 12:00. 

Invitasjon sendes medlemsvirksomhetene.

Informasjonsmøtet overføres også direkte på våre medlemssider (krever innlogging)