spekter.no>Kurs og konferanser>Informasjonsmøte om lønnsoppgjøret 2020

Vi viser til enighet mellom partene fredag 13. mars om at lønnsoppgjøret utsettes til etter sommeren. Informasjonsmøtet som opprinnelig var satt opp 14. april avlyses og blir satt opp senere.

Partene vil komme tilbake til dato for oppstart av hovedoppgjøret og legger til grunn at det skjer når forhandlingene i frontfaget er ferdig.

Med mindre de sentrale parter blir enige om annet prolongeres alle overenskomster til 15. september 2020. Se protokollen her.