spekter.no>Kurs og konferanser>Sikkerhetskonferansen 2019

Næringslivets Sikkerhetsråd inviterer igjen til Sikkerhetskonferanse.

Årets konferanse i regi av NSR, der Spekter er en av stifterne, spenner over flere høyaktuelle temaer:

Hva betyr kriminalitetsbildet for næringslivet? Hvilken rolle har SMB-markedet i kriminalitet og svindel på nett? Og hva skjer egentlig med dine data på sosiale medier? Dette er noen av temaene Sikkerhetskonferansen presenterer. I tillegg kommer Hydro for å fortelle om cyberangrepet de ble utsatt for tidligere i vår. Tidligere justisminister Anders Anundsen vil lede konferansen.

Tid: 19. september 2019

Sted: Edderkoppen Scene, St. Olavs Plass 1, Oslo

Les mer om årets konferanse og se detaljert program på NSR sine nettsider.

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er en medlemsorganisasjon som har som formål å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet. Organisasjonens stiftere er Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Arbeidsgiverforeningen Spekter, Hovedorganisasjonen Virke, Finans Norge, Norges Rederiforbund og Den Norske Krigsforsikring for Skib.