spekter.no>Kurs og konferanser>Vinterkonferansen 2017

Spekter inviterer medlemmene til den årlige vinterkonferansen!

Dato: 25. januar kl 10:00 - 26. januar kl 13:00

Sted: Sundvolden Hotel

I år skal vi se nærmere på blant annet:

  • Utviklingstrekk i arbeidslivspolitikken
  • Pensjonsutfordringene
  • Revisjon av Hovedavtalen høsten 2017
  • Økonomisk utvikling og lønnsdannelse
  • Lønnsoppgjør 2017

Du får møte:

Hans-Christian Gabrielsen, nestleder i LO - Ådne Cappelen, forsker ved SSB og leder av Teknisk beregningsutvalg (TBU) -  Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien - Per Henrik Stenstrøm, foredragsholder og rådgiver i kommunikasjon og ledelse - Silvija Seres, entreprenør, forsker, matematiker og styremedlem i bl.a. NRK - Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter - Kari Saastad, spesialrådgiver i Spekter, Arild Bryde, fagsjef i Spekter - Anne Turid Wikdahl, arbeidslivsdirektør i Spekter - Stein Gjerding, sjeføkonom i Spekter - Cathrine Hennig, fagsjef i Spekter og Ranjit Kaur, spesialrådgiver i Spekter.

Kontakt:

Fagansvarlig: Merete Lindland, E: merete.lindland@spekter.no
Praktiske spørsmål: E: konferanse@spekter.no

Invitasjoner er sendt medlemsvirksomhetene.