spekter.no>Kurs og konferanser>Vinterkonferansen 2016

Spekter inviterer medlemmene til den årlige Vinterkonferansen 20. og 21. januar på Sundvolden Hotel.

Denne gangen ser vi nærmere på blant annet:

  • Muligheter og utfordringer i arbeidslivet i 2016
  • Lønnsoppgjøret 2016
  • Pensjonsutfordringene
  • Arbeidstidsutvalgets rapport

Se hele programmet:

Les artikler fra konferansen:

Ingen reallønnsvekst i 2016

Pensjonsmarked i endring

Oljenedturen betyr harde prioriteringer

Arbeidsinnvandring har gitt beskjedne lønnseffekter

Nye arbeidstidsregler vil bedre driften 

Opptak av flere av foredragene er også tilgjengelig for Spekters medlemmer på medlemssidene (krever brukernavn og passord).