spekter.no>Kurs og konferanser>Vinterkonferansen 2014

Spekter inviterer medlemmene til Vinterkonferansen 22. og 23 januar 2014. På konferansen tar vi opp aktuelle temaer og særskilte utfordringer knyttet til det kommende lønnsoppgjøret.

Tid: Onsdag 22. januar kl 11:00 - torsdag 23. januar kl 13:00
Sted: Sundvolden hotel

Se detaljert program

2014 er et hovedoppgjør hvor alle elementer i overenskomstene er på forhandlingsbordet. Dermed ligger det an til flere spennende forhandlingstimer både sentralt og lokalt. På konferansen vil vi berøre både forventninger til ”ramma” for lønnsoppgjøret, arbeidstidsspørsmål og pensjon.

Sentralt i forberedelsen for denne overenskomstrevisjonen er Holdenutvalgets innstilling om hvordan systemene for lønnsdannelsen bør utvikles videre. Utvalgsleder Steinar Holden kommer selv for å presentere dette. Les også: Viktig realitetsorientering fra Holdenutvalget og Vil forhindre nytt streikekaos

I tillegg vil administrerende direktør Anne-Kari Bratten gi sin vurdering av den politiske situasjonen etter valget, og arbeidsminister Robert Eriksson er invitert til å presentere regjeringens arbeidslivspolitikk.

Du vil også få belyst hvordan sosiale medier utfordrer ledelse i virksomhetene, og hvordan vi kan utvikle kjøreregler og retningslinjer for å håndtere slike situasjoner. Her tar vi opp tråden fra Spekters frokostmøte om temaet, og har invitert filosof Einar Øverenget til å innlede. 

Transport/adkomst:

Buss settes opp fra Sonja Henies plass (Oslo Plaza) til Sundvolden Hotel onsdag 22. januar kl. 09:30. Retur torsdag 23. januar kl. 13:00. Turen tar ca. 45 minutter.

Det går flybuss fra Gardermoen kl 08:15 og kl 09:30. Turen tar ca. 1 time og 30 minutter. Rutetider, og veibeskrivelse for de som kjører selv, finner du hos Sundvolden

Invitasjon er sendt medlemsvirksomhetene.

Henvendelser: konferanse@spekter.no