spekter.no>Kurs og konferanser>Vinterkonferansen 2013

Spekter inviterer til Vinterkonferansen 23. og 24. januar på Sundvolden Hotel

Tid: Onsdag 23. januar kl 11:00 -Torsdag 24. januar kl 13:00
Sted: Sundvolden Hotel

På konferansen tar vi opp problemstillinger knyttet til det kommende lønnsoppgjøret. Den lange valgkampen er i gang og både arbeidsminister Anniken Huitfeldt (AP) og Torbjørn Røe Isaksen (H) kommer for å presentere sine synspunkter om utviklingen av norsk arbeidsliv.

På konferansen vil du også få:

  • belyst noen av de politiske diskusjonene som må komme i forbindelse med at IA-avtalen utløper i 2013.
  • presentert et nytt tilbud for lederutvikling i virksomhetene, der ledere kan få bedre kunnskap om sitt handlingsrom 
  • ny kunnskap om regler for innleie av arbeidskraft etter innføring av vikarbyrådirektivet fra årsskiftet.
  • innblikk i hva vi ble utfordret på om medvirkning og medbestemmelse under hovedavtaleforhandlingene i desember 2012.

 

Transport/adkomst: Buss settes opp fra Fr. Nansens plass til Sundvolden Hotel onsdag 23. januar kl. 09:30. Retur torsdag 24. januar kl. 13:00. Turen tar ca. 45 minutter.

Det går flybuss fra Gardermoen kl 08:15 og kl 09:30. Turen tar ca. 1 time og 25 minutter. Rutetider, og veibeskrivelse for de som kjører selv, finnes du hos Sundvolden