spekter.no>Kurs og konferanser>Veier til verdiskaping og velferd

Spekters 20-års konferanse: Om forventninger, prioriteringer og endringer.

Vår fremtidige velferd avhenger av et konkurransedyktig næringsliv. Den nye regjeringen har som målsetting å prioritere tiltak som fremmer verdiskapning og økt produktivitet i norsk økonomi.

Med 20-års erfaring fra endringer og omstillinger, inviterer Spekter til en konferanse hvor vi utfordrer forventinger, tydeliggjør prioriteringer og foreslår endringer. 

Tid: Mandag 9. desember 2013. Kl 10:00 -16:00. Konferansen avsluttes med mingling. 
Sted: Hotell Scandic Fornebu

På konferansen kommer: 
Erna Solberg, statsminister - Siv Jensen, finansminister - Jens Stoltenberg, leder av Arbeiderpartiet - Bjarne Håkon Hanssen, partner og seniorrådgiver i First House - Victor Norman, professor ved NHH - Grete Brochmann, Instituttleder Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi - Jon Hippe, forsker og daglig leder Fafo - Kjetil Rolness, sosiolog, artist og skribent - Dag Mejdell, konsernsjef i Posten og styreleder i Spekter - Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter. Terje Svabø leder konferansen.

Se hele programmet

Konferansen er fulltegnet. Henvendelser kan sendes til konferanse@spekter.no