spekter.no>Kurs og konferanser>Håndtering av varslingssaker på arbeidsplassen

Spekter inviterer til medlemsseminar om tiltak knyttet til varsling og seksuell trakassering.

Dato: 7. mars 2018, kl. 9:00 - 14:00. Kaffe og registrering fra kl. 8:30. Lunsj kl.11:30

Sted: Spekter, Auditoriet 2. etg, Sørkedalsveien 6 (KPMG-bygget, Majorstuen)

Medlemsvirksomhetene i Spekter er opptatt av å forebygge og håndtere tiltak rundt seksuell trakassering. Ledere skal kunne følge lovene, reglene og ivareta rettighetene for alle parter, men også kjenne de menneskelige aspektene. På dette seminaret ønsker vi å dele noen av virksomhetenes erfaringer, og lære mer om hvordan man bør utvikle hensiktsmessige rutiner og arbeidsprosesser.

Lokale tillitsvalgte er velkommen til å delta (maks 1 pr virksomhet).

Program 09:00-14:00

Velkommen og innledning 
Sverre Høven, direktør sektorpolitikk og Anne Turid Wikdahl, arbeidslivsdirektør i Spekter

Tillitsvalgte og arbeidsgivers samarbeid om varsling
Trine Lise Sundnes, leder for Handel og Kontor 

Om trakassering i helsesektoren
Morten Meyer, HR direktør i OUS

Erfaringer og rutiner i en samferdselsbedrift
Jørn Granås, HR direktør i NSB Persontog

Paneldiskusjon
Morten Meyer, HR direktør i OUS og Jørn Granås, HR direktør i NSB Persontog. Ledes av Sverre Høven

En vellykket varslingstjeneste/metodevalg, lover og regler, suksessfaktorer og evt. fallgruver
Ole Jakob Øglænd, senior manager i Ernst & Young

Trender i forbindelse med varsling, praktisk håndtering, lover og regler knyttet til dette
Kjetil Helvig, senior manager i Ernst & Young

Pause 11:30 - 12:00

Erfaringer fra egen virksomhet hvor det både inngås arbeidsavtaler, oppdragsavtaler og avtaler med prosjektgrupper
Jan Beckmann, administrerende direktør i Oslo Nye Teater

Gode prosesser og rutiner er viktige for alle parter, enten de er i store eller små bedrifter
Vibeke Fürst Haugen, programdirektør i NRK

Sporveiens retningslinjer, etiske regelverk, varslingsrutiner, håndtering og forebygging (interaktivt og dilemmabasert e-læringskurs)
Edle Blomquist, seniorrådgiver i Sporveien

Paneldiskusjon
Vibeke Fürst Haugen, programdirektør i NRK og Edle Blomquist, seniorrådgiver i Sporveien. Ledes av Sverre Høven

Avrunding/spørsmål/kommentarer
Anja Steinfeldt-Reisse, advokat, og Sverre Høven, direktør sektorpolitikk i Spekter

Seminaret er kun for Spekters medlemmer. Det er begrenset antall plasser, og påmelding er endelig når bekreftelse fra Spekter er mottatt.

Kontakt:
Tore Eugen Kvalheim, e-post: tore.eugen.kvalheim@spekter.no
Praktiske spørsmål, e-post: konferanse@spekter.no

Påmeldingskjema

Med vennlig hilsen

Arbeidsgiverforeningen Spekter