spekter.no>Kurs og konferanser>Sykehuskonferansen 2016: Ledelse i sykehus - en spagatøvelse?
  • Hadia Tajik og Anne-Kari Bratten på Spekters Sykehuskonfranse 2016 (Foto: Thomas T. Kleiven)
    Hadia Tajik og Anne-Kari Bratten på Spekters Sykehuskonfranse 2016 (Foto: Thomas T. Kleiven)
  • Anne-Kari Bratten og Bent Høie (Foto: Thomas T. Kleiven)
    Anne-Kari Bratten og Bent Høie (Foto: Thomas T. Kleiven)
  • Leder og nestleder i NSF, Eli Gunhild Bye og Solveig Kopperstad Bratseth og Spekters Anne-Kari Bratten på Sykehuskonferansen 2016 (foto: Thomas T. Kleiven)
    Leder og nestleder i NSF, Eli Gunhild Bye og Solveig Kopperstad Bratseth og Spekters Anne-Kari Bratten på Sykehuskonferansen 2016 (foto: Thomas T. Kleiven)

Sykehusledere har komplekse ansvarsområder, og det er mange hensyn som skal håndteres og avveies i arbeidet med å levere verdens beste sykehustjenester. I den nylig fremlagte nasjonale helse- og sykehusplanen, tydeliggjøres krav og forventninger til ledere i sykehus ytterligere.

Sykehuskonferansen 2016

Sykehuskonferansen 2016 intervjuer