spekter.no>Kurs og konferanser>Statistikk og beregninger til bruk i forhandlinger

Kurset synliggjør viktigheten av pålitelig tallmateriale og skal sette deltakerne i stand til praktiske beregninger.

Tid: Torsdag 5. mars 2015. Kl 10:00 - 16:00. Registrering og kaffe fra kl 09:30
Sted: Spekter, Sørkedalsveien 6, Majorstuen (KPMG-bygget)

Målgruppe: HR- og økonomiarbeidere.

Tema:

  • Tallenes makt
  • Begrepsforklaringer
  • Identifisere beregningsgrunnlaget og variablene
  • Historiske data
  • Innsynsrett

Kursansvarlige: 

Stein Gjerding, Bjørn Henriksen og Ranjit Kaur.

Spørsmål kan også sendes til konferanse@spekter.no

Påmelding:

Påmeldingsskjema

Det er ingen kursavgift, og det serveres lunsj i løpet av dagen. 
Det er begrensninger i antall deltakere. Ved fulltegning vil samme kurs bli arrangert senere.

Spekters kurs er forbeholdt ansatte i Spekters medlemsvirksomheter.