spekter.no>Kurs og konferanser>NTP 2014-2023: Klart for tidenes samferdselssatsing?

Spekters samferdselskonferanse 2013 - Oslo Konserthus, 25. april:
Gode og framtidsrettede samferdselsløsninger er nøkkelen for å sikre velferdsstaten. Behovene og mulighetene er større enn noen gang, og forventningene til en nasjonal transportplan har aldri vært høyere.

På konferansen vil de mest sentrale aktørene i samferdsels-Norge gi sin vurdering av Nasjonal transportplan, som denne våren behandles av Stortinget:

  • Hvor konkret og forpliktende er planen?
  • Blir det effektiv planlegging og utbygging?
  • Blir det forutsigbar finansiering?
  • Hva mener politikerne på Stortinget som nå skal behandle planen?
  • Vil opposisjonen gjennomføre konkrete endringer dersom de kommer til makten etter valget?

 

Tid: torsdag 25. april 2013 Kl 09:00- 16:00. Registrering og kaffe fra kl 08:30

StedOslo Konserthus

Program:

 

09:00 Åpning og velkomst:
Anne-Kari Bratten, administrerende direktør, Arbeidsgiverforeningen SpekterAldri har behovet for å satse på samferdsel vært større

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør, Arbeidsgiverforeningen Spekter

 

 

 

Marit Arnstad, samferdselsministerNTP 2014-2023 - Regjeringens strategi for norsk samferdsel de neste 10 år

Stortingsmeldingen om NTP 2014-2023 ble lagt fram 12.april. Statsråden presenterer regjeringens strategier og hovedsatsinger

Marit Arnstad, samferdselsminister

 

Kaffepause

 

Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Statens vegvesenPlanprosesser som sikrer effektivitet og framdrift, og som tar lokaldemokratiet på alvor

Svarer Stortingsmeldingen opp behovet for en effektiv planfase for samferdselsutbygginger?

Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Statens vegvesen

 

Michael Bors, direktør for leverandør og marked i JernbaneverketForutsigbarhet som sikrer effektiv utbygging

Svarer Stortingsmeldingen opp behovet for forutsigbarhet i økonomi, framdrift og øvrige rammebetingelser i byggefasen for samferdselsutbygginger?

Michael Bors, direktør for leverandør og marked i Jernbaneverket

 

Dag Falk-Petersen, konsernsjef Avinor

Avinor – investeringer og lønnsomhet, med sideblikk på andre transportgrener

Dag Falk-Petersen, konsernsjef Avinor

 

12.00: Lunsj

 


Geir Isaksen, konsernsjef NSB
Knutepunktsutvikling og kollektivtrafikk

Geir Isaksen, konsernsjef NSB

 

Bjørn Sund, infrastrukturutbygger og gründer, adm.dir. i ÅF NorgeFramtidsrettet organisering av infrastrukturforvaltningen

Svarer Stortingsmeldingen opp behovet for optimalitet på tvers av disipliner?  Gir den grunnlag for en framtidsrettet offentlig byggherre- og driftsherreorganisering tilpasset oppgavene vi står foran?

Bjørn Sund, infrastrukturutbygger og gründer, styreleder i ÅF Advansia

 

Steinar Strøm, professor UiO og Universitetet i TorinoSamfunnsøkonomisk plattform

Topp moderne hovedveg- og jernbanenenett i løpet av 20 år – hva betyr det i penger, og vil norsk økonomi tåle det?  Kan samlet samfunnsnytte beregnes, og hva er optimal gjennomføringstid? Er OPS løsningen – i tilfelle på hvilken form, eller er andre løsninger bedre egnet?

Steinar Strøm, professor UiO og Universitetet i Torino

 

Kaffepause

 

Lars Myraune, Freddy de Ruiter, Hallgeir Langeland, Bård Hoksrud

Innlegg fra Lars Myraune (H), Freddy de Ruiter (Ap), Hallgeir Langeland (SV) og Bård Hoksrud (FrP)
Hva mener politikerne på Stortinget som nå skal behandle planen? Vil opposisjonen gjennomføre konkrete endringer dersom de kommer til makten etter valget?

16.00: Slutt

 

Tilgjengelige presentasjoner: