spekter.no>Kurs og konferanser>Spekterkonferansen 2015

Er den norske modellen rigget for fremtiden?

Les omtale og se opptak av foredragene (klikk på navnene): 

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiets leder -Gerd Kristiansen, LO-leder, Erik Solheim, leder, OECDs Development Assistance Committee - Kristin Clemet, leder av Tankesmien Civita - Marte Gerhardsen – leder av Tankesmien Agenda, Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten - Ole Petter Nyhaug, partner/kreativ leder  Opinion AS - Dag Mejdell , styreleder i Spekter og konsernsjef i Posten Norge AS - Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter

Møteleder: Terje Svabø 

- See more at: http://spekter.no/Tema/Spekterkonferansen-14-april-2015/?id=2559_11274&idkeep=True&epslanguage=no#sthash.DxJgVdAw.dpuf

Intro Spekterkonferansen

Politikerintervjuer

Den norske modellen