spekter.no>Kurs og konferanser>Sosiale bestemmelser i overenskomstens del A1 for helseforetakene og Lovisenberg Diakonale Sykehus

Kurset gir deltakerne en gjennomgang av de sosiale bestemmelsene i overenskomstens del A1 som gjelder for overenskomstområdene 4 (Lovisenberg Diakonale Sykehus) og 10 (helseforetakene).

Målgruppe:  Ledere og HR-medarbeidere

Tid: Onsdag 28. januar 2015. Kl 10:00 - 16:00. Registrering og kaffe fra kl 09:30
Sted: Spekter, Sørkedalsveien 6, Majorstuen (KPMG-bygget)

Tema:

Bestemmelsene i overenskomstenes del A1 om:

  • Generelle lønnsvilkår
  • Forsikringsordninger
  • Pensjon
  • Ferie 

Kursansvarlige: 

Cathrine Hennig, Wenche Eikens og Ane Wigers.

Spørsmål kan også sendes til konferanse@spekter.no

Påmelding:

Påmeldingsskjema 

Det er ingen kursavgift, og det serveres lunsj i løpet av dagen. 
Det er begrensninger i antall deltakere. Ved fulltegning vil samme kurs bli arrangert senere.

Spekters kurs er forbeholdt ansatte i Spekters medlemsvirksomheter.