spekter.no>Kurs og konferanser>Digital endring og forslag til ny åndsverklov

Spekter inviterer til seminar for kulturvirksomhetene

Vi inviterer våre medlemsvirksomheter innen kultursektoren til seminar hvor vi setter digital endring og forslaget til ny åndsverklov på dagsorden. Teknologiutvikling og opphavsrett er et av Spekters sektorpolitiske innsatsområder i regi av Sektorråd Kultur hvor det er gjennomført ulike aktiviteter de siste årene, se blant annet rapporten Teknologi og opphavsrett

Kulturdepartementet har sendt forslag til ny åndsverklov på høring med frist 8. august. Forslaget skal erstatte gjeldende åndsverklov (lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.)

Seminaret vil gi virksomhetene mulighet til å komme med innspill til Spekters høringsuttalelse og videre arbeid på dette området.

Tid: 8. juni 2016, kl 11:00 - 14:30. Servering av enkel lunsj. 
Sted: Hotel Bristol, Oslo

Program:

 • «Hvordan jobbe med digital endring». 
  Medieutviklingssjef Heidrun Reisæter, NRK
   
 • Sektorrådets arbeid og plan for høringsprosess 
   
 • «Forslag til ny åndsverklov - digitale - og andre utfordringer og muligheter"
  Partner Stine Helén Pettersen i advokatfirmaet Bing Hodneland 
   
 • Utveksling og diskusjon - innspill til høringsuttalelse og videre arbeid 

Kontakt:
Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk
E-post: gunnar.larsen@spekter.no

Praktiske spørsmål, kontakt oss på e-post: konferanse@spekter.no

Invitasjon er sendt medlemsvirksomhetene.

Kontakt oss

Larsen, Gunnar Direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk 988 41 531 gunnar.larsen@spekter.no