spekter.no>Kurs og konferanser>Omstillinger - prosess og regelverk

Arrangeres både 2. og 10. november 2015.

Omstillinger og endringer har alltid vært, og er i økende grad, en del av arbeidslivet. I dag skjer endringer hyppigere enn før, og det er ofte mer snakk om kontinuerlige prosesser enn om avgrensede og enkeltstående tiltak. Omstilling kan oppleves belastende, men endring og fornyelse kan også oppleves som riktig når prosessen gjennomføres på en god måte. For å sikre gode omstillinger er det nødvendig å ha kunnskap om prosessen og hvilket regelverk som skal følges.  

Målgruppe: Ledere og HR-medarbeidere. 

Tid: Kl 10:00 - 16:00. Registrering og kaffe fra kl. 09:30
Sted: Spekter, Sørkedalsveien 6, Majorstuen (KPMG-bygget) 

Tema: 

  • En gjennomgang av stadiene i en omstillingsprosess
  • Lov- og avtaleverket
  • Rolleavklaring/forventninger (ansatte, tillitsvalgte, vernetjenesten, leder, styret)
  • Praktiske råd

Kursansvarlige:

Ane Wigers og Elin Ødegård

Påmelding: 

Kurset arrangeres både 2. og 10. november 2015. Velg tidspunkt: 

Påmelding Omstilling 2. november

Påmelding Omstilling 10. november

Spekters kurs er forbeholdt ansatte i Spekters medlemsvirksomheter.

Kontakt oss