spekter.no>Kurs og konferanser>Møteplass lærebedrifter

Spekter inviterer igjen medlemmene til møteplass for lærebedrifter. Her kan virksomheter som er opptatt av fag- og yrkesopplæring møtes for å utveksle erfaring og bli faglig oppdatert.

Dato: Torsdag 1. mars 2018 kl 10:00 - 15:00. Registrering og kaffe fra kl 09:30
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotell, Holbergsgt. 30, Oslo

Program 10:00 - 15:00:

Velkommen
Olav W Kvam, Spekter 

Ambassadør for yrkesfagenes år 
Janne Handrum, lærling hos AIM  Norway

Samfunnskontrakt for flere læreplasser; dette gjør vi i Akershus 
Gunvor Eldegard, Akershus fylkeskommune 

11:30 Lunsj

Fagarbeiderens rolle i moderne sykehus
- digitalisering og nye arbeidsprosesser påvirker samordning og oppgavedeling mellom yrkesgrupper
Kjersti Aarvik Holøs og Mette Meisingset, Sykehuset Østfold HF

Prosesskart for lærlinger
Renate Løno, Sporveien AS 

14:00 - 14:20 Pause

Nytt fra Kunnskapsdepartementet
Tone Horne Sollien, Kunnskapsdepartementet 

Kommentarer og spørsmål 

15:00 Vel hjem

Kontakt:

Spesialrådgiver Kari Hoff Okstad, e-post: kari.hoff.okstad@spekter.no
Praktiske spørsmål, e-post: konferanse@spekter.no

Målgruppe:

Møteplassen retter seg mot de som er ansvarlige for lærlinger på strategisk og/eller operativt nivå i virksomheter som er eller ønsker å bli lærebedrifter. 

Invitasjon er sendt medlemsvirksomhetene. Påmeldingsfrist 16. februar.