spekter.no>Kurs og konferanser>Møteplass lærebedrifter

Spekter inviterer for fjerde gang medlemmene til møteplass for lærebedrifter. Her kan virksomheter som er opptatt av fag- og yrkesopplæring møtes for å utveksle erfaring og bli faglig oppdatert.

Dato: 1. mars 2017 kl 10:00 - 15:00. Registrering og kaffe fra kl 09:30
Sted: Ingeniørenes hus, Oslo

Tilgang til god, relevant og nok kompetanse er avgjørende for at Norge skal opprettholde høy yrkesdeltakelse, høy produktivitet og for å lykkes i strukturendringer. Flere av Spekters medlemsvirksomheter vil fremover ha behov for å rekruttere mange fagarbeider. Det er derfor viktig å sette søkelys på betydning av kvalitet i alle ledd i opplæringen og hvordan aktørene bør samarbeide for å bedre kvaliteten. Dette er tema for årets samling.

Målgruppe:

Ansvarlige for lærlinger på strategisk og/eller operativt nivå i virksomheter som har, eller vurderer å ha lærlinger. 

Program: 

 • Et arbeidsliv i endring – kvalifiserte lærlinger
  Olav W. Kvam, Spekter 
 • Kvalitet i alle ledd – fylkeskommunenes ansvar
  Catrine Utne Pettersen, fagopplæringssjef i Rogaland
 • Kvalitet i alle ledd – lærebedriftenes ansvar
  Leif Aasum, Posten Norge
 • Behov for kvalifisert arbeidskraft - lærlinger en del av løsningen
  Rolf Næss, Relacom
 • Rekruttering og opplæring av lærlinger innen Transport og logistikk
  Charles Galaasen, Opplæringskontor for service og samferdsel
 • Lærlinger i driftsdelen av sykehus
  Vidar Arnesen, Oslo Universitetssykehus HF 
 • Spørsmål og diskusjon 

Fagansvarlige i Spekter:
Fagsjef Olav Kvam, E: olav.kvam@spekter.no
Spesialrådgiver Kari Hoff Okstad, E: kari.hoff.okstad@spekter.no

Invitasjon er sendt medlemsvirksomhetene. 

Henvendelser: konferanse@spekter.no