spekter.no>Kurs og konferanser>Møteplass lærebedrifter

Tema er lærebedriftenes betydning i fag- og yrkesopplæringen. Vi ser nærmere på blant annet instruktørkompetanse, lærling og lærebedrifts rettigheter.

Spekter inviterer for tredje gang medlemmene til møteplass for lærebedrifter. Her kan virksomheter som er opptatt av fag- og yrkesopplæring møtes for å utveksle erfaring og bli faglig oppdatert.  

Tid: Onsdag 2. mars kl 10:00-15:00, kaffe og registrering fra kl 09:30, 
Sted: Ingeniørenes Hus, Oslo 

Målgruppe: Ansvarlige for lærlinger på strategisk og/eller operativt nivå i virksomheter som har eller vurderer å ha lærlinger.

Program:

 • Det nytter – Spekters rolle og engasjement v/Olav W. Kvam, Spekter
 • Lærebedriftenes rolle og betydning i fagopplæringen v/ Hæge Nore, Høyskolen i Oslo og Akershus
 • Hva skjer på dette området? v/ Dagfinn Hertzberg, Kunnskapsdepartementet og Kari Hoff Okstad, Spekter
 • Erfaringer fra medlemsvirksomheter 
  • Norlandia v/ Gunhild Bergsaker
  • Jernbanesektoren v/Bente Tangen og Åse Helen Skolla, Jernbaneverket
  • En lærlings opplevelser
 • Spørsmål og diskusjon 

Fagansvarlige i Spekter: fagsjef Olav Kvam og spesialrådgiver Kari Hoff Okstad

Invitasjon er sendt medlemsvirksomhetene, og det er begrenset antall plasser. 

Henvendelser: konferanse@spekter.no