spekter.no>Kurs og konferanser>Møteplass arbeidsrett

Møteplass Arbeidsrett er en møteplass for de som jevnlig jobber med arbeidsrettslige problemstillinger i Spekters medlemsvirksomheter.

Dato: 29. mars kl 11:30 - 15:30. Enkel lunsj og registrering fra kl 11:00
Sted: Spekter, Sørkedalsveien 6, Majorstua (KPMG-bygget - 18. etg)

Tvisteløsningsnemnda har fått ny struktur og det har kommet mange avgjørelser i den senere tid i forhold til aml § 14-4a). I 2016 avsa Høyesterett en dom som blant annet omhandler nemndas rettskraftvirkning og adgangen for deltidsansatte til å gjøre krav på å tre inn i en del av en utlyst stilling, ref. HR-2016-867-A.

På dette møtet fokuserer vi på:

•    Nemndas struktur og kompetanse
•    Gjennomgang av nyere praksis med hovedvekt på aml §§ 14-3 (fortrinnsrett for deltidsansatte) og 14-4a) (rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid) og ovennevnte dom i Høyesterett
•    Konsekvenser av tvisteløsningsnemndas avgjørelser

Kontakt:

Fagansvarlig: Øyvind Sollie, E: oivind.sollie@spekter.no
Praktiske spørsmål, E: konferanse@spekter.no