spekter.no>Kurs og konferanser>Møteplass arbeidsrett

Tema: Virksomhetsoverdragelse - Tariffavtalens stilling

Arbeidsmiljøloven § 16-2 (2) gir ny arbeidsgiver rett til å reservere seg mot å bli bundet av tidligere arbeidsgivers tariffavtaler ved virksomhetsoverdragelse. Det finnes imidlertid tilfeller hvor ny arbeidsgiver ikke har en slik reservasjonsadgang. Dette vil vi belyse nærmere med utgangspunkt i rettspraksis.

Innledere fra Spekter: advokat Kjersti Hatlestad og spesialrådgiver Kristine Støre

Sted: Spekter i Sørkedalsveien 6, 18. etasje
Tid: 9. mars 2016 kl 12:00-16:00. Registrering og enkel lunsj fra kl 11:30