spekter.no>Kurs og konferanser>Møteplass Inkluderende Arbeidsliv

Orientering om hva som skjer i IA-arbeidet sentralt mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Tid: Onsdag 17. juni kl. 10:00 - 15:00. Registrering og kaffe fra kl. 09:30
Sted: Ingeniørenes Hus, Oslo

Vestre Viken HF forteller om sitt «Prosjekt Springbrett» og om sitt bidrag til å rekruttere personer som står utenfor arbeidslivet

Steinar Hopland fra Senter for seniorpolitikk kommer for å snakke om :
Hva sier lederne om de eldste i bedriften?
Hva sier de «modne medarbeidere» om seg selv? Hva gjør de i virkeligheten?

Invitasjon er sendt medlemsvirksomhetene. 

Kontaktpersoner
Spesialrådgiver Kari Saastad og Fagsjef  Olav Kvam, Spekter.