spekter.no>Kurs og konferanser>Møteplass IA

Spekter har igjen gleden av å invitere til Møteplass IA

Dato: Onsdag 23. mai kl. 10:00 - 15:00. Registrering og kaffe fra kl. 09:30
Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo

Tema for samlingen:

Ny IA-avtale
Orientering om prosess og forhandlinnger om ny IA-avtale.
Hva er Spektermedlemmenes forventninger til den nye avtalen?
Hva skjer med sykelønnsordningen?
Hvilket handlingsrom har arbeidsgivere innenfor dagens ordninger?
             

Gode nyheter fra NAV til virksomhetene
NAV orienterer om ny Veiviser for arbeidsgivere og Webinar.

Springbrett
Springbrett-metodikken har vist seg å være en god metodikk for inkludering. Spekter orienterer om videre arbeid for å spre metodikken.

Kontakt:
Spesialrådgiver Kari Saastad, e-post: kari.saastad@spekter.no
Praktiske spørsmål, e-post: konferanse@spekter.no

Invitasjon er sendt medlemsvirksomhetene. Påmeldingsfrist 9. mai.