spekter.no>Kurs og konferanser>Møteplass IA

Spekter inviterer til Møteplass IA.

Tid: 19.05.2016 10:00-15:00, kaffe og registrering fra kl 09:30
StedIngeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo 

Tema vil blant annet være hvordan virksomhetene kan arbeide med de vanskelige sykefraværssakene. Spekters medlem Posten forteller om hvordan de har fått ned sitt sykefravær.

Vi får også en orientering fra NAV om hvordan de arbeider med å forbedre ordningen med aktivitetskravet etter 8 uker og hvordan fremtidens sykefraværsoppfølging vil se ut blant annet ved hjelp av digitale verktøy.

Under de siste forhandlingene om IA-avtalen ble partene enige om å gjennomføre en underveisundersøkelse. Vi legger opp til en diskusjon rundt IA-avtalens betydning, målene og den videre utviklingen av IA-avtalen.

Invitasjon er sendt medlemsvirksomhetene. 

Fagansvarlig: Spesialrådgiver Kari Saastad, kari.saastad@spekter.no

Andre henvendelser: konferanse@spekter.no