spekter.no>Kurs og konferanser>Medlemsmøte: Offentlig tjenestepensjon

Spekter inviterer til medlemsmøte om konsekvenser av endring av offentlig tjenestepensjon

Tid: 4. april 2018, kl. 10:00 - 13:00.
Enkel servering fra kl. 09:30. Lunsj serveres ca. 11:30.

Sted: Thon Conference, Universitetsgata 26

Som kjent er det oppnådd enighet om ny offentlig tjenestepensjon. Innføring av ny ordning skal skje fra 1. januar 2020. Organisasjonene har svarfrist til 1. juli 2018 for å avklare om de godkjenner forhandlingsresultatet.

Flere av våre medlemsvirksomheter har i dag offentlig tjenestepensjon for samtlige eller noen av sine ansatte, i en åpen eller lukket ordning. Pensjon er i mange tilfelle regulert i tilknytning til overenskomsten del B, enten i form av at ordningen som sådan er tariffestet eller ved bestemmelser om at eksisterende ordning ikke kan endres uten enighet mellom partene.

I de forestående forhandlingene i hovedoppgjøret pr 1. april 2018, skal overenskomstene revideres for neste toårsperiode frem til 31. mars 2020. Det innebærer at dagens ordning med offentlig tjenestepensjon skal erstattes med ny ordning i løpet av den kommende overenskomstperioden.

Omleggingen vil ha konsekvenser som det etter Spekters oppfatning er viktig at blir vurdert med tanke på hva som vil være en egnet pensjonsløsning i virksomheten for fremtiden. Vi har fått flere spørsmål rundt dette, også om hvilken konsekvens det kan eller bør få for forhandlingene i årets oppgjør.

I den anledning inviterer Spekter samtlige virksomheter med offentlig tjenestepensjon til et medlemsmøte hvor dette vil bli nærmere informert om og diskutert.

Invitasjon er sendt medlemsvirksomhetene. 

Kontakt:

Bjørn Skrattegård, fagsjef i Spekter
E-post: bjorn.skrattegard@spekter.no

Praktiske spørsmål: konferanse@spekter.no