spekter.no>Kurs og konferanser>Lønns- og arbeidsvilkår i overenskomstens del A2, Legeforeningen, for helseforetakene og Lovisenberg Diakonale Sykehus

Kurset gir en innføring i bestemmelsene i overenskomstens del A2 mellom Spekter-Helse og Legeforeningen.

Målgruppe:  Ledere og HR-medarbeidere

Tid: Torsdag 5. februar 2015. Kl 10:00 - 16:00. Registrering og kaffe fra kl 09:30
Sted: Spekter, Sørkedalsveien 6, Majorstuen (KPMG-bygget)

Tema:

Bestemmelsene i overenskomstens del A2 med Legeforeningen om:

  • Partsforhold
  • Tjenesteplikt
  • Arbeidstid
  • Faglig utvikling
  • Lønnsbestemmelser
  • Særlige bestemmelser for leger i spesialisering
  • Pensjon 

Kursansvarlige: 

Stian Bøe, Ane Wigers og Anja Steinfeldt-Reisse.

Spørsmål kan også sendes til konferanse@spekter.no

Påmelding:

Påmeldingsskjema 

Det er ingen kursavgift, og det serveres lunsj i løpet av dagen. 
Det er begrensninger i antall deltakere. Ved fulltegning vil samme kurs bli arrangert senere.

Spekters kurs er forbeholdt ansatte i Spekters medlemsvirksomheter. 

Kontakt oss