spekter.no>Kurs og konferanser>Lønns- og arbeidsvilkår i overenskomstens del A2, LO, YS og Unio, for helseforetakene og Lovisenberg Diakonale Sykehus

Kurset gir deltakerne en gjennomgang av bestemmelsene i overenskomstens del A2 mellom forbundene i LO, YS, Unio og Spekter som gjelder for tariffområdene 4 (Lovisenberg Diakonale Sykehus) og 10 (helseforetakene).

Målgruppe:  Ledere og HR-medarbeidere

Tid:  Onsdag 11. februar 2015. Kl 10:00 - 16:00. Registrering og kaffe fra kl 09:30
Sted: Spekter, Sørkedalsveien 6, Majorstuen (KPMG-bygget)

Tema:

Bestemmelsene i overenskomstens del A2 med LO, YS og Unio om:

  • Generelle arbeidstidsbestemmelser
  • Godtgjøringer for særskilt arbeidstid, forskjøvet arbeidstid og overtid
  • Vaktordninger
  • Kompensasjon for reisetid

Kursansvarlige: 

Wenche Eikens, Marte Båtstrand og Cathrine Hennig.

Spørsmål kan også sendes til konferanse@spekter.no

Påmelding:

Påmeldingsskjema 

Det er ingen kursavgift, og det serveres lunsj i løpet av dagen. 
Det er begrensninger i antall deltakere. Ved fulltegning vil samme kurs bli arrangert senere.

Spekters kurs er forbeholdt ansatte i Spekters medlemsvirksomheter.