spekter.no>Kurs og konferanser>LO og Spekter inviterer til Samarbeid for flere læreplasser!

Les artikler og last ned presentasjoner fra LO og Spekters konferanse om lærlinger.

Presentasjoner:

Les artikler fra konferansen:

Spekter og LO har lyktes med å skape flere læreplasser - Spekter

LO og Spekter øker trykket for å skape flere læreplasser - Fri Fagbevegelse

Om konferansen:

Arbeidslivet er en viktig arena for læring når man ønsker å ta en fag- og yrkesutdanning, men stor mangel på læreplasser gjør at ikke alle kan fullføre påbegynt utdanning.

Partene i arbeidslivet og myndighetene var enige om å gjøre en felles innsats for å øke antall læreplasser, og undertegnet i 2016 en samfunnskontrakt for flere læreplasser. Der forpliktet vi oss både til felles innsats, og til at det iverksettes tiltak i egne bedrifter og virksomheter.

Spekter og LO inviterer derfor til innsats for å nå målet i Samfunnskontrakt for flere læreplasser.

Målgruppe: Ledere og tillitsvalgte i virksomheter som er eller ønsker å bli lærebedrifter

Program:

Behov for dyktige fagarbeidere
Anne-Kari Bratten, adm. direktør i Spekter og Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO

Virksomheter - en viktig aktør i fagopplæring
Maiken Jonassen, personal- og organisasjonssjef, og Egil Olsen, foretakstillitsvalgt ved
Stavanger universitetsykehus HF

Fagarbeiderkompetanse som konkurransefaktor
Alf Inge Fillingsnes, kvalitetskonsulent i Relacom, og tillitsvalgt Are Bergli Heier, EL og IT Forbundet.

Hva betydde læreplassen for meg?
Erlend Berg, lærling i Nettbuss og Elise Hannestad, HR sjef

Samfunnskontrakten lokalt – slik jobber en fylkeskommune
Olav Fjeldheim Horne, leder av fagopplæringsseksjonen, Buskerud Fylkeskommune

Diskusjoner rundt bordene
- Gode grep for å øke antall læreplasser i egen virksomhet
- Hva kan fylkeskommunen bidra med?
- Hva kan et opplæringskontor bidra med?

Fra konferanse til gjennomføring i egen virksomhet
Olav Kvam, fagsjef i Spekter og Trude Tinnlund, LO-sekretær

Kontakt:

Benedikte Sterner, spesialrådgiver i LO, E: benedikte.sterner@lo.no
Kari Hoff Okstad, spesialrådgiver i Spekter, E: kari.hoff.okstad@spekter.no
Praktiske spørsmål, E: konferanse@spekter.no