spekter.no>Kurs og konferanser>Kulturpolitikken og institusjonenes handlingsrom

Dato: Torsdag 30. november kl.12:00 - 15:30. Registrering og enkel lunsj kl.11:45.
Sted: Nobels Fredssenter, Oslo.

Professor ved BI, Tom Colbjørnsen, har på oppdrag fra Spekter kartlagt hvordan topplederne i kunst- og kulturinstitusjoner opplever og vurderer sitt handlingsrom og sin gjennomføringskraft. Colbjørnsen presenterer funnene og forskningsrapporten «Daglige lederes handlingsrom i kunst- og kulturinstitusjoner» på møtet.

Flere toppledere fra Spekters kulturvirksomheter gir sine betraktninger rundt hvordan de opplever  handlingsrommet for ledelse, hvilke krefter som spiller inn og hva som vil være viktig i arbeidet med den nye kulturmeldingen. Vi har også utfordret noen sentrale kulturpolitikere til å presentere sine visjoner for kulturpolitikken fremover.

Du får møte:
Bård Folke Fredriksen (H), statssekretær i Kulturdepartementet - Anette Trettebergstuen (AP), første nestleder i familie- og kulturkomiteen - Tom Colbjørnsen, professor ved BI - Ingrid Røynesdal, administrerende direktør ved Oslo-Filharmonien - Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter - Karin Hindsbo, direktør ved Nasjonalmuseet - Geir Bergkastet, administrerende direktør for Den Norske Opera & Ballett  Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK -  Olav Aaraas, museumsdirektør ved Norsk Folkemuseum - Erik Ulfsby, teatersjef ved Det Norske Teatret - Tom Remlov, teatersjef ved Riksteatret - Bernt Bauge, administrerende direktør ved Bergen Filharmoniske Orkester - Solrun Toft Iversen, teatersjef ved Hordaland Teater.

Journalist, programleder og musiker Halvor Folgerø leder konferansen.

Meld deg på: Registreringsskjema

Kontakt:
Fagansvarlig: Åslaug Magnusson E:
 Aslaug.Magnusson@spekter.no
Praktiske spørsmål: E: konferanse@spekter.no

Med vennlig hilsen
Arbeidsgiverforeningen Spekter

www.spekter.no