spekter.no>Kurs og konferanser>Kompetansepluss - seminar

Spekter inviterer til seminar om søkeprosesser og erfaringer om Kompetansepluss - opplæring i grunnleggende ferdigheter

Tid:  onsdag 13. september kl 10:00 - 14:00. Kaffe og registrering fra kl 9:30.
Det serveres lunsj. 
Sted: Spekter, Sørkedalsveien 6, Majorstuen (KPMG-bygget, 18-etg)

Kompetanse Norge (tidligere VOX) utlyser årlig prosjektmidler, omtrent 200 millioner kroner, til kurs i grunnleggende ferdigheter som lesing, regning og digitale ferdigheter. Disse prosjektmidlene, som kalles Kompetansepluss (tidligere BKA), er tilgjengelige for alle virksomheter etter søknad.

Mange av Spekters medlemsvirksomheter har benyttet seg av disse midlene, men vi vet også at mange ikke har vært tilstrekkelig klar over ordningen, eller av andre grunner har latt være å søke. Søknadsfristen for midler i 2018 vil være i november 2017.

Spekter inviterer derfor til et seminar hvor vi vil:

 • Formidle informasjon om Kompetansepluss, hva det er og hvordan man rent praktisk søker om midler.
 • Utveksle erfaringer medlemsvirksomheter i Spekter har fra ordningen (BKA/Kompetansepluss).
 • Belyse hvem målgruppen for prosjektene er, suksessfaktorer og utfordringer.

Program:

 • Innledning ved Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter
 • Informasjon om Kompetansepluss, ved Kompetanse Norge
 • Eksempler og erfaringer fra prosjekter hos Spekters medlemsvirksomheter:
  • Posten Norge AS, ved Sharmin Ahmed
  • Nettbuss AS, ved Elise Hannestad
  • Oslo universitetssykehus HF, ved Ingrid Vassli Flateby
 • Praktisk informasjon om hvordan man søker midler, ved Kompetanse Norge

Kontakt:

Fagansvarlig i Spekter: Trond Bergene, spesialrådgiver
E: trond.bergene@spekter.no T: 48 13 71 21

Praktiske spørsmål, E: konferanse@spekter.no

Påmeldingsskjema
Arrangementet er kun for medlemmer. Påmeldinger registreres løpende. Påmelding er endelig når bekreftelse fra Spekter er mottatt.