spekter.no>Kurs og konferanser>Kompetanse for fremtiden
 • Jan Tore Sanner på talerstolen på Spekter, Delta og Fagforbundets fagskolekonferanse (foto: Thomas T. Kleiven)
  Jan Tore Sanner på talerstolen på Spekter, Delta og Fagforbundets fagskolekonferanse (foto: Thomas T. Kleiven)
 • Jan Tore Sanner ble tatt i mot av Anne-Kari Bratten på Spekter, Delta og Fagforbundets fagskolekonferanse (foto: Thomas T. Kleiven)
  Jan Tore Sanner ble tatt i mot av Anne-Kari Bratten på Spekter, Delta og Fagforbundets fagskolekonferanse (foto: Thomas T. Kleiven)
 • Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta (foto: Thomas T. Kleiven)
  Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta (foto: Thomas T. Kleiven)
 • Iren Mari Luther, leder yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet (foto: Thomas T. Kleiven)
  Iren Mari Luther, leder yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet (foto: Thomas T. Kleiven)
 • Suleman Nabi, sterilforsyningstekniker og\nMarianne Palm, avdelingsleder, Oslo Universitetssykehus HF (foto: Thomas T. Kleiven)
  Suleman Nabi, sterilforsyningstekniker og\nMarianne Palm, avdelingsleder, Oslo Universitetssykehus HF (foto: Thomas T. Kleiven)
 • Lill Ann Jordan, fagrådgiver ved Klinisk utdanningsavdeling,\nUniversitetssykehuset Nord-Norge HF (foto: Thomas T. Kleiven)
  Lill Ann Jordan, fagrådgiver ved Klinisk utdanningsavdeling,\nUniversitetssykehuset Nord-Norge HF (foto: Thomas T. Kleiven)
 • Kjersti Nævdal, fagutviklersykepleier, Helse Bergen og Mariann Hovland, avdelingsleder, Fagskolen i Hordaland (foto: Thomas T. Kleiven)\n\n
  Kjersti Nævdal, fagutviklersykepleier, Helse Bergen og Mariann Hovland, avdelingsleder, Fagskolen i Hordaland (foto: Thomas T. Kleiven)\n\n
 • Gry Ulvedalen, utdanningsleder og Josefine Daniels, kvalitets- og HMS-leder, Fagskolen i Østfold (foto: Thomas T. Kleiven)
  Gry Ulvedalen, utdanningsleder og Josefine Daniels, kvalitets- og HMS-leder, Fagskolen i Østfold (foto: Thomas T. Kleiven)

Spekter, Delta og Fagforbundets konferanse om fagskoleutdanningens betydning for spesialisthelsetjenesten.

Les artikkel fra konferansen: Kompetanse er suksesskriterium

Med: Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister -  Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Stavanger HF - Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter - Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta - Iren Mari Luther, leder Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet - og flere representanter fra sykehus og fagskoleutdanningen.

Dato: fredag 16. november 

Last ned Program

Kompetanse er en nøkkelfaktor for fremtidens arbeidsliv, og regjeringen har et uttalt mål om at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring. Også i sykehusene er kompetanseutvikling og evne til omstilling avgjørende både for den enkelte og for virksomhetene.

Fagskolen er en bidragsyter i å sikre kompetent arbeidskraft, samtidig som den gir viktig og relevant utdanning for den enkelte. Så hvordan sikrer vi at fagskolene bidrar til å dekke behovene for arbeidskraft i spesialisthelsetjenesten? Og hvordan utvikler man egentlig nye utdanningstilbud?

Last ned noen av presentasjonene fra konferansen: