spekter.no>Kurs og konferanser>Kan det offentlige møte eldrebølgen alene?

Spekter og NHO Service og Handel inviterer til frokostmøte og lansering av rapport om morgendagens omsorgsutfordringer.

Du møter blant andre Ingvild Kjerkol (Ap) og Sveinung Stensland (H) som vil gi sine kommentarer til rapporten. 

Dato: torsdag 16. mai 2019, kl 08:30 - 09:45. Frokost og registrering fra kl 08:00
Sted: Hotel Bristol, Oslo

Se fra lanseringen av rapporten her:

 

 

 

 

Norge står overfor enorme omsorgsutfordringer i fremtiden. I årene og tiårene som kommer vil antallet eldre dobles, og kravene som pårørende og brukere stiller til kvalitet i tilbudet vil øke.

Kan utfordringene løses av det offentlige alene, eller er vi avhengig av at hele helse- og omsorgssektoren bidrar? Hva skal til for å sikre kvalitet, innovasjon og trygge velferdstjenester i møte med eldrebølgen? Er tiden inne for et omsorgsforlik?

Spekter og NHO Service og Handel har satt ned et utvalg for å drøfte disse spørsmålene. Utvalget er bredt sammensatt av erfarne personer med ulik faglig og politisk bakgrunn fra store deler av det politiske landskapet. Utvalget konkluderer med at morgendagens omsorgsutfordringer løses best gjennom en velferdsmiks av både private, ideelle og offentlige aktører.

Last ned rapporten her:


Utvalget er ledet av Jan Grund, som er professor i helseledelse. I samtale med tidligere VG-kommentator Frithjof Jacobsen, deler Grund sine betraktninger om morgendagens omsorgsutfordringer. Jacobsen inviterer også Ingvild Kjerkol (Ap) og Sveinung Stensland (H), som begge sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, til samtale.

De tidligere statsrådene for henholdsvis Arbeiderpartiet og Høyre og medlemmer av utvalget, Bjarne Håkon Hanssen og Kristin Clemet vil innlede om hvorfor det beste svaret på de utfordringene vi står foran er velferdsmiks. Du vil også møte de andre utvalgsmedlemmene som er Finn Egil Holm, direktør, administrasjon og samfunnskontakt Vestre Viken HF og tidligere generalsekretær og stabssjef i FrP, Sverre Molandsveen, kommunikasjonsdirektør ved OsloMet og tidligere rådgiver for Venstre i Storting og regjering, og Marit Brandt Lågøyr, daglig leder i Agenda Rådgiving og tidligere rådgiver for KrF og styreleder for Blå Kors Norge.

Det blir dialog med møtedeltakerne og god anledning til å stille spørsmål.

Kontakt: konferanse@spekter.no